Schoolgids


De schoolgids
 
Onze schoolgids is het document waar we zoveel mogelijk informatie geven over het reilen en zeilen van de school. Tevens proberen wij op deze wijze de huidige en toekomstige ouders inzicht te geven in onze doelen, werkwijzen en activiteiten. 
De schoolgids is meegegeven naar alle huidige ouders/verzorgers van de kinderen en zal aan nieuwe gezinnen bij inschrijving worden meegegeven.
Bij aanpassing of aanvulling van de tekst krijgen de ouders bericht via Parro, ons ouderportaal.
De wijzigingen worden op de website direct aangepast, zodat u er van uit kunt gaan dat de informatie daarop ook de laatste versie is.
 
De jaarlijkse bijlage van de schoolgids, waarin de specifieke jaargegevens vermeld staan, gaat mee naar huis als onderdeel van de jaarkalender.